Cita 3

La formació, en general, i la superior, en particular, proveeix d’un bagatge de coneixements, d’experiències i d’hàbits imprescindibles per al progrés d’una comunitat.